Położenie

polozenie

Oferowany grunt jest położony w południowo-zachodniej części Wrocławia, przy ulicy Awicenny Ibn Siny, w dzielnicy Oporów (Kataster: arkusz mapy AM 20, obręb Oporów).

Teren położony jest w linii prostej w odległości 2 km od zachodniej nitki AOW (Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8).

Ulica Awicenny łączy obręb Oporów z ulicą Mińską i trasą w kierunku lotniska a także łączy pośrednio zachodnie osiedla miasta z południowymi. Ulica ta jest ulicą o średnim znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta Wrocław o dużym natężeniu ruchu (ok. 15 tys. pojazdów na dobę).

Oferowany obszar znajduje się pomiędzy dwoma atrakcyjnymi osiedlami zabudowy jednorodzinnej (Oporów i Muchobór Wielki) otoczonymi pasem zieleni miejskiej.